Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai các Hội cơ sở rà soát, đề nghị tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam năm 2023

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

  >> Công văn số 11/CV-CCB của Hội CCB Khối 
 >> Mẫu biểu kèm theo Công văn số 11/CV-CCB của Hội CCB Khối 

Thực hiện Hướng dẫn số 86/HD-CCB ngày 22/3/2022 của Hội CCB tỉnh Bắc Giang về xét tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam, Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 11/CV-CCB ngày 16/5/2023 về việc rà soát, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam năm 2023. Ban Biên tập Trang Website đăng tải nội dung để các Hội CCB cơ sở thực hiện.

Ban Biên tập

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2573

Số lượt truy cập: 4697359