CTCP Xây dựng số 1: Tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Vừa qua, Hội đồng quản trị, CTCP Xây dựng số 1 Bắc Giang đã tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016. Theo đó, năm 2015 vẫn là năm khó khăn đối với ngành xây dựng, do sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng ngày càng gay gắt, nguồn vốn bố trí dành cho công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh giảm sút; cùng với đó nhà nước tính toán lại mức dự toán, đơn giá nhân công áp dụng cho dự toán công trình giảm so với trước đây, những khó khăn đó đã làm ảnh hưởng đến việc làm và đời sống của một bộ phận người lao động trong công ty.

                                    Một công trình do đơn vị thi công

Trước những khó khăn đó, cấp ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty và tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động công ty đã có sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, cùng với đó là sự tín nhiệm của các khách hàng truyền thống với công ty, do vậy các chỉ tiêu kinh doanh cũng như việc làm đời sống của người lao động cơ bản được duy trì, ổn định. Cụ thể doanh thu xây lắp đạt gần 105,165 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 414,1 triệu đồng, nộp ngân sách 4,268 tỷ đồng, nộp bảo hiểm và đoàn phí công đoàn 1,14 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động trên 5 triệu đồng/người/ tháng, tham gia hoạt động an sinh xã hội gần 50 triệu đồng.

Với các mục tiêu đề ra là: Doanh thu xây lắp đạt trên 105 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 700 triệu đồng, nộp ngân sách trên 3,8 tỷ đồng, cổ tức đạt trên 6% tỷ lệ vốn góp, đồng thời duy trì việc làm và đời sống cho người lao động.

Để đạt được mục tiêu đó, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đông ty đã ban hành một số giải pháp như: Phát huy tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc theo các lĩnh vực được phân công phụ trách, tích cực tìm kiếm việc làm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hàng quý Hội đồng quản trị ra nghị quyết chuyên đề để tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp cho 100% người lao động trên các công trường. Tăng cường chỉ đạo các đơn vÞ tổ chức thi công nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, hồ sơ thanh quyết toán đảm bảo đúng thời gian quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng. Tiếp tục đối chiếu và thu hồi công nợ với các chủ đầu tư còn nợ đọng vốn. Đồng thời bổ sung, hoàn thiện các quy định về tiền lương, tiền thưởng, kịp thời động viên khen thưởng người lao động có sáng kiến sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh./.

                                              Nguyễn Hồng

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2629

Số lượt truy cập: 4696569