Công văn triệu tập quần chúng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt tháng 3/2024

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 46-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên
>> Danh sách học viên

Ngày 12/3/2024, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 46-CV/BTGĐUK ngày 12/3/2024 về việc triêu tập quần chúng ưu tú học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt tháng 3/2024; Ban Biên tập Website đăng nội dung công văn để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Ban Biên tập           

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1716

Số lượt truy cập: 4767986