Công văn triệu tập học viên lớp đảng viên mới tháng 8 năm 2023

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

>> Công văn triệu tập
>> Danh sách học viên  

Thực hiện Quyết định 2092-QĐ/ĐUK, ngày 04/08/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh về việc mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 08 năm 2023. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối có Công văn số 40-CV/BTGĐUK triệu tập học viên. Ban Biên tập website đăng tải nội dung công văn và danh sách học viên để các chi, đảng bộ cơ sở biết và thông tin cho đối tượng là học viên thuộc đơn vị mình.

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2748

Số lượt truy cập: 3186465