Công văn triệu tập học viên lớp đảng viên mới tháng 4 năm 2023

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

>> Công văn triệu tập
>> Danh sách học viên  

Thực hiện Quyết định 1827-QĐ/ĐUK, ngày 23/03/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh về việc mở lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới tháng 04 năm 2023. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối có Công văn số 37-CV/BTGĐUK triệu tập học viên. Ban Biên tập website đăng tải nội dung công văn và danh sách học viên để các chi, đảng bộ cơ sở biết và thông tin cho đối tượng là học viên thuộc đơn vị mình.

Ban Biên tập

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2541

Số lượt truy cập: 4696739