Công văn triển khai Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 10

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 583 của Đảng ủy Khối
>>  Quyết định ban hành tiêu chí 
>> Quyết định ban hành thể lệ
>> Kế hoạch Hội thi

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 10, năm 2022- 2023. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đơn vị nghiên cứu tiêu chí đánh giá giải pháp sáng tạo kỹ thuật, thể lệ tham dự Hội thi đồng thời triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị tham gia Hội thi (có Quyết định số 126/QĐ-BTC ngày 20/01/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi về ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 10, năm 2022 – 2023 gửi kèm). Ban Biên tập đăng tải nội dung công văn và các nôi dung liên quan của Ban Tổ chức cuộc thi để các đơn vị trong Khối biết, triển khai thực hiện.

Ban Biên tập

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2788

Số lượt truy cập: 4697485