Công văn số 763-CV/ĐUK về việc kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và đánh giá chất lượng tổ chức đảng năm 2023

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 763 -CV/ĐUK ngày 15/11/2023 của BTV Đảng uỷ Khối
>>Quy định 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị             
>> Hướng dẫn số 25 -HD/ĐUK ngày 15/11/2019 của BTV Đảng ủy Khối
>> Các biểu mẫu 

Ngày 15/11/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 763-CV/ĐUK về việc kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và đánh giá chất lượng tổ chức đảng năm 2023. Ban Biên tập Website đăng tải nội dung công văn và các biểu mẫu để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2563

Số lượt truy cập: 4697722