Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Vừa qua, Đảng bộ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc lần thứ nhất năm 2016. Tham dự Hội nghị có đại diện người sử dụng người lao động đồng chí Hướng Xuân Công - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty, các Phó giám đốc và Trưởng các phòng, ban trực thuộc Công ty; Chủ tịch Công đoàn công ty; thành viên Ban đối thoại, đại diện các công đoàn bộ phận cùng toàn thể người lao động của công ty.

 

Hội nghị đối thoại lần này đã trao đổi và thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan đến người lao động: Tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tại nơi làm việc, điều kiện làm việc, yêu cầu của người lao động đối với người sử dụng lao động và yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động và tập thể lao động... Các ý kiến được trao đổi và thảo luận đó là: Về công tác sản xuất kinh doanh có 15 ý kiến; Về tiền lương, đào tạo, các chế độ cho người lao động có 36 ý kiến; Về điều kiện làm việc, trang thiết bị làm việc, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ có 7 ý kiến.

Tại buổi đối thoại , Giám đốc Công ty đã lắng nghe toàn bộ những ý kiến, thắc mắc, phản ánh, kiến nghị và đề xuất của người lao động trong Công ty. Trên cơ sở đó Ban Giám đốc Công ty, Công đoàn và người lao động cùng trao đổi, thảo luận và giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động.

Kết thúc hội nghị đối thoại lần thứ nhất năm 2016, toàn bộ những thắc mắc của người lao động đều được giải thích thỏa đáng, hợp lý; những kiến nghị đề xuất được ghi nhận và giải quyết. Qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực hết mình cùng lãnh đạo Công ty xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững./.

                                          Nguyễn Thị Dung

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2756

Số lượt truy cập: 4696889