Ban Tổ chức Đảng ủy Khối triển khai đối khớp đảng viên năm 2022

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 22-CV/BTCĐUK của BTCĐUK
>> Lịch đối khớp
>> Mẫu 01_Báo cáo thống kê
>> Mẫu 02¬_Tăng giảm đảng viên
>> Mẫu 03_Danh sách đảng viên

Ngày 10/11/2022, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối có Công văn số 22-CV/BTCĐUK về việc báo cáo số liệu đảng viên năm 2022. Ban Biên tập Trang Website Đảng ủy Khối đăng tải nội dung công văn và các biểu mẫu gửi kèm để các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện.

Ban Biên tập

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2833

Số lượt truy cập: 4696794