Bắc Giang - Tập trung cao cho các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết
Ảnh Khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Giang ngày 13/7/2023

Cùng chung với những khó khăn của cả nước trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bắc Giang có mức tăng trưởng kinh tế thấp hơn cùng kỳ năm 2022, thấp hơn so với kỳ vọng và kịch bản năm 2023. Sản xuất công nghiệp đối mặt với nhiều thách thức do chi phí tăng cao, đơn hàng sụt giảm; kết quả thu nội địa đạt khá, nhưng mức độ tăng, giảm của các chỉ tiêu lại có sự chênh lệch lớn, nhiều chỉ tiêu thu đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ. Đặc biệt, thu tiền sử dụng đất thấp nhất trong nhiều năm gần đây.
Để kịp thời ứng phó với những khó khăn, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bắc Giang đã xác định phải nỗ lực nhiều hơn và lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng. Tỉnh đã tập trung vào 4 vấn đề trọng tâm, đó là: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, chỉ đạo điều hành; đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp; tập trung giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Nhờ tập trung chỉ đạo và quyết tâm trong thực hiện, KT-XH của tỉnh tăng trưởng tích cực, quý sau cao hơn quý trước, tháng sau cao hơn tháng trước; kết quả 6 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Giang tiếp tục đạt được các bước tiến mới. Như đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song với quyết tâm, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của UBND tỉnh và chính quyền các cấp; cùng sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN), KT-XH 6 tháng đầu năm vẫn đạt được kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đứng thứ 2 cả nước. Sản xuất công nghiệp tiếp tục có chuyển biến tốt. Sản xuất nông nghiệp bảo đảm tiến độ, tăng trưởng toàn diện. Các ngành dịch vụ phục hồi; giá trị xuất nhập khẩu duy trì mức tăng khá. Môi trường đầu tư được cải thiện rõ nét; thu hút đầu tư và phát triển DN tăng cao. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) các khu công nghiệp có nhiều cố gắng, đạt kết quả tích cực.
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục được duy trì trong tốp dẫn đầu cả nước; lĩnh vực văn hóa được quan tâm hơn; đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Công tác quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí...
Dù gặp nhiều khó khăn, song 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Bắc Giang ước đạt 10,98%, đứng thứ 2 toàn quốc. Thu hút đầu tư vốn FDI đạt 1,3 tỷ USD, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 có sự thăng tiến vượt bậc, đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số PAR Index Bắc Giang xếp thứ 4/63, tỉnh, TP, tăng 3 bậc so với năm 2021. Kết quả kích hoạt tài khoản định danh điện tử đứng thứ 5 toàn quốc. Vụ vải thiều năm nay được mùa, tiêu thụ thuận lợi. Trong đó, đã xuất khẩu hơn 100 nghìn tấn, tăng 45% so với năm 2022. Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đồng bộ, đời sống nhân dân ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Bên cạnh những kết quả nổi bật nói trên, KT-XH của tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần đưa ra nhiều giải pháp để tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2023. 
Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 13 và 14/7/2023; ngoài việc tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp đã trình trước kỳ họp, Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục bám sát 4 nhiệm vụ trọng tâm đã chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm. Cùng đó, tập trung cao cho các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng chính và các lĩnh vực đạt kết quả chưa cao trong 6 tháng đầu năm; cụ thể như sau:
Thứ nhất, tập trung thúc đẩy phát triển công nghiệp với tốc độ cao hơn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh và phát triển các lĩnh vực khác. 
Để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các tổ công tác tích cực làm việc, nắm bắt tình hình, hỗ trợ tối đa để các dự án lớn hoàn thành và đi vào sản xuất. Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động để bảo đảm đủ nhu cầu sử dụng lao động cho cao điểm sản xuất công nghiệp 6 tháng cuối năm. Tiếp tục phối hợp, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng diện tích còn lại của các KCN: Việt Hàn, Quang Châu, Hòa Phú và các KCN mới...
Thứ hai, tập trung tháo gỡ khó khăn cho công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn của các dự án, trong thời gian tiếp theo, UBND tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ như:
Triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, xác định rõ tầm quan trọng của công tác này đối với nhiệm vụ phát triển KT-XH để hành động với quyết tâm chính trị cao nhất. Chỉ đạo các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về quy hoạch điểm đổ thải của các công trình, dự án xây dựng. Thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng thu tiền sử dụng đất để, tạo nguồn vốn thanh, quyết toán các công trình, dự án đầu tư công.
Thứ ba, tăng cường công tác thu ngân sách. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, TP tập trung phối hợp, triển khai có hiệu quả một số nội dung như: Nắm chắc diễn biến tình hình KT-XH; theo dõi chặt chẽ, chủ động đánh giá từng khoản thu, nguồn thu; quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tăng số thu tiền sử dụng đất.
Thứ tư, tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tồn tại về đất đai. Trong đó, tập trung các biện pháp quản lý đất đai, đất rừng, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép, các vụ phá rừng.
Xây dựng Đề án đo đạc, chỉnh lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, sau hiến đất xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 19 của BTV Tỉnh ủy, chấn chỉnh công tác quản lý quỹ đất công ích. Từ nay đến cuối năm mở đợt cao điểm giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tập trung vào các vụ việc tồn đọng, đông người. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ để lôi kéo, kích động khiếu kiện trái pháp luật.
Ngoài các vấn đề trọng tâm nói trên, 6 tháng cuối năm 2023, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc một số vấn đề quan trọng khác như: Giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, vắc - xin ở các bệnh viện, trung tâm y tế công lập; chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới 2023-2034, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trường lớp.
Tích cực chuẩn bị và thực hiện tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy. Mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ... Đẩy nhanh tiến độ lập và trình Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang; Quy hoạch chung đô thị Việt Yên; Quy hoạch chung đô thị thị trấn Chũ và sớm hoàn thành thủ tục trình HĐND tỉnh, trình Trung ương các đề án mở rộng thành phố Bắc Giang, thành lập thị xã Việt Yên, thị trấn Chũ vfa huyện Lục Ngạn mới...

Lạng Thương
 

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2064

Số lượt truy cập: 4821176