Bắc Giang phấn đấu đến năm 2030 nằm trong tốp 15 tỉnh có trình độ công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thông minh

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Ngày đăng: 09:37, 11/09/2023

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên của tỉnh nhằm đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ, năng lực công nghệ của các doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2030 tỉnh Bắc Giang nằm trong tốp 15 tỉnh có trình độ công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường, góp phần tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trong nước và quốc tế.
Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, khai thác, giới thiệu được tối thiểu 80 hồ sơ công nghệ nước ngoài từ Cơ sở dữ liệu công nghệ, công nghệ cao thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên trên địa bàn tỉnh; có ít nhất 05 công nghệ được chuyển giao; có 100 cán bộ, kỹ thuật viên, quản trị viên trong các doanh nghiệp, tổ chức được tập huấn đào tạo về tìm kiếm công nghệ, đánh giá công nghệ, chuyển giao công nghệ thông qua hình thức trực tuyến và trực tiếp; số lượng dự án FDI có chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng trung bình 10%/năm; phấn đấu 30% doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư 500 triệu USD trong các ngành ưu tiên có đầu tư hạ tầng nghiên cứu phát triển phục vụ chuyển giao, hấp thụ công nghệ.
Đến năm 2030 khai thác, giới thiệu được thêm tối thiểu 160 hồ sơ công nghệ nước ngoài từ Cơ sở dữ liệu công nghệ, công nghệ cao thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên trên địa bàn tỉnh; có ít nhất 10 công nghệ được chuyển giao; có 250 cán bộ, kỹ thuật viên, quản trị viên trong các doanh nghiệp, tổ chức được tập huấn đào tạo về tìm kiếm công nghệ, đánh giá công nghệ, chuyển giao công nghệ thông qua hình thức trực tuyến và trực tiếp; số lượng dự án FDI có chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng trung bình 15%/năm; phấn đấu 70% doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư 500 triệu USD trong các ngành ưu tiên có đầu tư hạ tầng nghiên cứu phát triển phục vụ chuyển giao, hấp thụ công nghệ.
Để thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Giang thực hiện đồng bộ hệ thống cơ chế chính sách; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang. Thực hiện đồng bộ hệ thống cơ chế chính sách; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang, chú trọng tập trung các ngành, lĩnh vực như: Công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử; cơ khí chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; lĩnh vực bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghệ xây dựng, giao thông, hạ tầng; dược phẩm, chẩn đoán và điều trị bệnh; công nghệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, mua bán và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến từ nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Theo https://bacgiang.gov.vn

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2532

Số lượt truy cập: 4697287