Bắc Giang: Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Không ngừng đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, hiệu quả. Ảnh minh họa/BGP

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; quy ước, hương ước, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị và nơi cư trú, nhất là các quy định về thời gian làm việc, bảo mật thông tin, kỷ luật phát ngôn, sử dụng Internet, mạng xã hội,… Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tăng cường giữ gìn, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.
Thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập, tự soi, tự sửa để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”; không tham nhũng, tiêu cực.
Không ngừng đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, hiệu quả; tập trung giải quyết công việc hết trách nhiệm đến kết quả cuối cùng và có sản phẩm cụ thể. Phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao, với phương châm “03 dám” (dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung); sẵn sàng nhận và nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; không đùn đẩy, né tránh công việc. Khắc phục triệt để tư duy hành chính, “cấp phép”, “cho phép”. Sâu sát cơ sở, tăng cường tiếp xúc với Nhân dân, thực hành tốt phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; cầu thị lắng nghe, xem xét giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phải nêu gương trong thực hiện các yêu cầu chung đối với cán bộ, đảng viên; đi đầu về tác phong, lề lối làm việc; là trung tâm đoàn kết, tấm gương về đức hy sinh, tinh thần cống hiến và tư duy đổi mới, khát vọng phát triển để lan tỏa, truyền cảm hứng cho cán bộ, đảng viên cấp dưới học tập, noi theo.
Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, với phương châm “3 hơn” (quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn). Không né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền lên cấp trên hoặc sang cơ quan, đơn vị khác. Phân công, bố trí công việc hợp lý, khoa học, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên cấp dưới phát huy tối đa năng lực, sở trường, tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị. Giao việc phải gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, định hướng giải quyết, tháo gỡ những vấn đề phát sinh; không phó mặc cho cấp dưới. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, cống hiến và khẳng định bản thân.
Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, khối, lĩnh vực được phân công phụ trách. Kiên quyết xem xét, xử lý trách nhiệm để xảy ra mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giải quyết công việc trì trệ, cán bộ, đảng viên cấp dưới vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật phát ngôn, làm lộ lọt bí mật nhà nước, cung cấp, phát tán thông tin trái quy định,...
Cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước. Phát huy và nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ khơi dậy ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên.
Duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, quy trình công tác; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp, đơn giản hóa quy trình, thủ tục không cần thiết; tăng cường phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu theo quy định.
Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ bài bản, chặt chẽ, khoa học; chủ động xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác với phương châm “05 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả), không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, không né tránh, đùn đẩy công việc cho cơ quan khác hoặc lên cấp trên. Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện và giải quyết, tháo gỡ những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp trên xem xét, giải quyết, tuyệt đối không để vướng mắc kéo dài.
Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, toàn diện, vì việc bố trí người; khi xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải dựa trên sản phẩm, kết quả cụ thể, nổi trội của cán bộ trong quá trình công tác. Quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa tổ chức, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, xây dựng cơ quan, đơn vị.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có dư luận không tốt, năng lực yếu kém, thiếu trách nhiệm trong công tác. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng, khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang
 

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1377

Số lượt truy cập: 3877754