900 TRIỆU ĐỒNG KHEN THƯỞNG LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết
    Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong (Hiệp Hoà, Bắc Giang) vừa chi hơn 900 triệu đồng khen thưởng cho hơn 200 công nhân lao động tiêu biểu, có nhiều sáng kiến trong sản xuất. Hoàn thiện một công đoạn sản phẩm tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong.

    Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong (Hiệp Hoà, Bắc Giang) vừa chi hơn 900 triệu đồng khen thưởng cho hơn 200 công nhân lao động tiêu biểu, có nhiều sáng kiến trong sản xuất.


Hoàn thiện một công đoạn sản phẩm tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong.


    Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong (Hiệp Hoà, Bắc Giang) vừa chi hơn 900 triệu đồng khen thưởng cho hơn 200 công nhân lao động tiêu biểu, có nhiều sáng kiến trong sản xuất.


Hoàn thiện một công đoạn sản phẩm tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong.

       Phần thưởng gồm: ti vi, máy giặt, chăn ấm và một số vật dụng sinh hoạt khác. Đây là năm thứ ba Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức khen thưởng bằng hiện vật cho người lao động.
       Ngoài ra, Công ty còn trích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thưởng Tết cho người lao động bằng 1,5 bình quân tháng lương cơ bản (khoảng 5 triệu đồng), qua đó góp phần khích lệ, động viên công nhân tích cực lao động giỏi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
                                                                                             Theo http://baobacgiang.com.vn

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1803

Số lượt truy cập: 4773394