8 tháng đầu năm 2023, các khu công nghiệp Bắc Giang thu hút vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Ngày đăng: 09:50, 07/09/2023

Ảnh minh họa.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 49 dự án FDI và 06 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1.300,69 triệu USD và 824,85 tỷ đồng.
Cùng đó, tỉnh cấp điều chỉnh cho 32 dự án tăng vốn, với vốn đầu tư tăng thêm đạt 304,24 triệu USD và 520,25 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký đầu tư quy đổi là 1.662,17 triệu USD, bằng 166% kế hoạch giao. Nâng tổng số các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp đến nay là 477 dự án còn hiệu lực, trong đó có 364 dự án FDI, 113 dự án DDI. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 8,776 tỷ USD và 17.968 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 6,889 tỷ USD, đạt 78,49% tổng vốn đăng ký và khoảng 10.880 tỷ đồng, đạt 60,55% vốn đầu tư đăng ký.
Hiện trong các khu công nghiệp có 419 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất công nghiệp lũy kế từ đầu năm đến nay ước đạt khoảng 258.800 tỷ đồng, bằng 80,12% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu ước đạt 15.100 triệu USD, bằng 68,64% kế hoạch năm./.

Cổng thông tin điện tử Bắc Giang

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2194

Số lượt truy cập: 4696996