7 tháng đầu năm 2016, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cấp mới 33 dự án

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thời gian qua, nhờ sự chỉ đạo thường xuyên và chặt chẽ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, sự chủ động và tích cực của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trong công tác vận động và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn, kết quả thu hút đầu tư vào tỉnh Bắc Giang đạt kết quả khá tích cực.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, tính từ đầu năm 2016 đến nay, Ban đã xem xét chấp thuận cấp mới 33 dự án (trong đó có 22 dự án FDI) với tổng vốn tăng thêm là 326,26 triệu USD và gần 3,1 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh cho 24 dự án, trong đó có 10 dự án bổ sung vốn với tổng vốn tăng thêm là 62,15 triệu USD và 35 tỷ đồng. Nâng tổng vốn đầu tư cấp mới và bổ sung 7 tháng đầu năm lên trên 388,4 triệu USD và gần 3,2 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước về thu hút vốn đầu tư cấp mới, đứng thứ 9 về tổng vốn đầu tư đăng ký mới và bổ sung.
Tính chung đến nay, toàn tỉnh đã có 264 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Trong đó, có 165 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 99 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là hơn 2,65 tỷ USD và hơn 7,5 nghìn tỷ đồng./.
                              Theo Cổng thông tin điện tử Bắc Giang
 

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2479

Số lượt truy cập: 4822322