Đề cương Tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

>> Đề cương tuyên truyền  

Thực hiện Hướng dẫn số 88-HD/BTGTU, ngày 18/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ban Biên tập website đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyềnI để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Ban Biên tập

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2686

Số lượt truy cập: 3186460