Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Cán bộ được tập huấn là các đồng chí phó bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra cơ sở, là những người được giao phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại đảng bộ cơ sở.
Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 cho các đồng chí phó bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra cơ sở. Dự hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/ĐUK ngày 29/02/2024 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về “Tăng cường giám sát nắm tình hình và phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2024 - 2025 và những năm tiếp theo”; quán triệt các quy trình kiểm tra, giám sát của đảng ủy, UBKT cơ sở và của chi bộ; cách nhận biết dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, phương pháp, quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; ý nghĩa, tác dụng của việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, các đại biểu được hướng dẫn, giải đáp những nội dung còn gặp khó khăn, vướng mắc trong qua trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cơ sở; một số giải pháp trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Minh, yêu cầu sau khi được tập huấn, các đồng chí được giao phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại đảng bộ cơ sở làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, các chi bộ trực thuộc tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy trình quy định, nội dung kiểm tra, giám sát phải sát với tình hình thực tế tại đơn vị, với phương châm “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”, tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chức trách, nhiệm vụ được giao của tổ chức đảng, đảng viên. Đề nghị các đơn vị thông qua nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó kịp thời phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm xảy ra và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và những năm tiếp theo.
Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở nắm vững các quy trình, quy định về  kiểm tra, giám sát, cách nhận biết dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, phương pháp, quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối trong thời gian tới.

Nguyễn Trường Tam

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:3666

Số lượt truy cập: 4822053