Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh- Sở Công thương Bắc Giang ký kế hoạch phối hợp công tác

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Chiều 24/02/2017, tại Sở Công thương tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2017 – 2020 giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh với Sở Công thương tỉnh Bắc Giang.

                                                     Quang cảnh hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Vượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở Công thương. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban Giám đốc, trưởng, phó các phòng chuyên môn, trưởng phó các đoàn thể của Sở Công thương.
Sự phối hợp giữa hai đơn vị nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Đồng thời nâng cao vị trí, vai trò của Sở Công thương trong việc đề xuất các giải pháp hữu hiệu với lãnh đạo tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối, hai bên đã thống nhất thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình hoạt động giữa hai đơn vị.

                                  Lãnh đạo hai đơn vị ký chương trình phối hợp

Việc phối hợp công tác có vị trí quan trọng đối với hoạt động của Đảng ủy Khối và Sở Công thương giai đoạn 2017 - 2020, bổ khuyết cho công tác tham mưu của hai đơn vị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối nói riêng, các doanh nghiệp trong tỉnh nói chung. Góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh./.
                                                     Trường Tam

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2226

Số lượt truy cập: 4697656