Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Phấn đấu kết nạp 150 đảng viên trở lên

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Phát triển tổ chức đảng và đảng viên được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng đảng năm 2017.

 
Ảnh: Đ/c Nguyễn Thế Hội, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tại Hiệp Hòa tháng 3/2016 

Với mục tiêu bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 300 quần chúng ưu tú; kết nạp từ 150 đảng viên trở lên; 100% đảng viên mới kết nạp được công nhận đảng viên chính thức. Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp, đó là:
Làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương  đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, người lao động, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; Thông qua các phong trào thi đua của đơn vị, doanh nghiệp, các hoạt động của đoàn thể để phát hiện các nhân tố điển hình, trong đó đặc biệt quan tâm đến các đối tượng quần chúng ưu tú là công nhân lao động trực tiếp, đoàn viên thanh niên để lựa chọn, giới thiệu tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đồng thời tổ chức kết nạp quần chúng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; Tăng cường theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị để 100% đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức đảm bảo mục tiêu đã đề ra./.
                                                    Ngân Giang
 

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2431

Số lượt truy cập: 4696642