Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên năm 2022

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Với đặc thù các tổ chức cơ sở Đảng nằm trong các doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh, thời gian qua Đảng ủy Khối DN tỉnh đã luôn tập trung lãnh đạo các cơ sở Đảng quan tâm phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, thúc đẩy DN phát triển ổn định, bền vững, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, chú trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên, thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các phong trào thi đua như: phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; đồng thời quan tâm xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử, đạo đức cách mạng, tổ chức các phong trào thi đua để tập hợp, thu hút sự tham gia của quần chúng.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Năm 2022, Đảng bộ Khối DN tỉnh đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 255 quần chúng ưu tú; 02 lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới cho 212 đảng viên dự bị; quyết định kết nạp 185 đảng viên mới (đạt 108,8% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao).
Thời gian tới, Đảng bộ Khối DN tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, nhằm phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 180 đảng viên trở lên.

Ngọc Châm

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1988

Số lượt truy cập: 4697067