Đảng bộ khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc tổ chức Hội nghị giao ban

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Sáng ngày 06/02/2023 tại Thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc năm 2023.

Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” vì vậy mô hình tổ chức của đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh có nhiều thay đổi. Hiện nay mô hình hoạt động Đảng bộ Khối Doanh nghiệp khu vực phía Bắc còn lại 7 tỉnh gồm: thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Phú Thọ và Bắc Giang.     
Nhân dịp đầu xuân Quý Mão năm 2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức Chương trình gặp mặt, giao ban trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp và công tác liên kết, sử dụng sản phẩm, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài Khối của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 07 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc. Tham dự hội nghị có đồng chí Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; Ban Thường vụ, một số doanh nghiệp tiêu biểu trong Khối Doanh nghiệp Hà Nội.
Thời gian qua Đảng ủy Khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong khu vực đã tích cực, chủ động tham mưu với tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, trong đó lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm trọng tâm; phát huy vai trò đồng hành, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp. Tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp; gắn lợi ích của doanh nghiệp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các tỉnh, thành phố. Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp. 
Các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng về số lượng, chất lượng và quy mô, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, chủ động liên doanh, liên kết, tăng năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm; hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng lên đáng kể, giá trị doanh nghiệp hằng năm đều tăng, nhiều doanh nghiệp có mức tăng trưởng khá, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương, công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn trong doanh nghiệp được đảm bảo, công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 
Công tác xây dựng đảng được cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm; kịp thời tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người lao động, duy trì, thực hiện tốt chế độ nguyên tắc sinh hoạt đảng, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, coi trọng công tác quản lý đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát; việc đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng được quan tâm, gắn nhiệm vụ xây dựng đảng, đoàn thể với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2159

Số lượt truy cập: 4697114