ĐẢNG BỘ ĐIỆN LỰC BẮC GIANG – HOÀNH THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2012

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết
       Năm 2012 là năm Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức. Do được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nên đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Bí thư Đảng ủy Công ty trao thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2012

       Năm 2012 là năm Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức. Do được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nên đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy Công ty trao thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2012


       Năm 2012 là năm Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức. Do được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nên đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy Công ty trao thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2012

 

       Những khó khăn của Đảng bộ đó là nền kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm đã ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của PCBG. Đồng thời, tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Hàng loạt dự án phải dãn tiến độ, chậm được giao kế hoạch vốn, trong khi đó nhu cầu vốn cho đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện rất lớn.
       Tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong PCBG đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức: Hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đó là: đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao.
       Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công ty đã phối hợp lãnh đạo Công ty chỉ đạo quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh với 2.402 km đường dây trung áp, 6.467 km đường dây hạ áp, 19 trạm biến áp trung gian với công suất 100.400kVA, 2173 trạm biến áp phân phối tổng dung lượng 655.368 KVA.
       Năm 2012, mặc dù hệ thống điện Quốc gia không xẩy ra tình trạng thiếu nguồn, nhưng công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện và an toàn lao động vẫn tiếp tục găp nhiều khó khăn thách thức, đó là: Các trạm 110 kV chậm đưa vào vận hành theo quy hoạch, còn quá ít so với yêu cầu và đã quá tải nên việc cấp điện không linh hoạt, an toàn và kinh tế, các trạm trung gian phần lớn ở trong tình trạng vận hành đầy tải và quá tải; các trạm biến áp phân phối quá tải nhiều; lưới điện hạ áp nông thôn đã quá tải, xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa có đủ vốn để cải tạo, sửa chữa. Trong khi đó tốc độ tăng trưởng phụ tải sử dụng điện trên địa bàn tỉnh lại rất lớn. 
       Trước những khó khăn thách thức nêu trên, Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các giải pháp kỹ thuật và quản lý như: củng cố hồ sơ, sổ sách quản lý kỹ thuật, chấn chỉnh công tác kiểm tra, sửa chữa, thí nghiệm định kỳ lưới điện, công tác điều tra phân tích sự cố, tăng cường công tác kiểm tra hiện trường sản xuất. Kết quả: lưới điện đảm bảo vận hành an toàn đáp ứng yêu cầu cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh với tốc độ tăng trưởng cao ( tăng 27% so với năm 2011, tăng gấp 2,4 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước). Đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, cấp điện kịp thời cho công tác đổ ải, thu hoạch vải thiều, phòng chống lụt bão. Các yêu cầu cấp điện mới cũng như tăng công suất sử dụng điện của khách hàng được đáp ứng kịp thời. Việc khiếu nại của khách hàng về vấn đề cấp điện giảm rõ dệt. Đảm bảo an toàn lao động, công tác quản lý kỹ thuật, vận hành và an toàn lao động dần đi vào nề nếp.
       Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012 do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao hết sức nặng nề, để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật và quản lý từ xây dựng chương trình kế hoạch, tính toán giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị, đề ra các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm và tập chung chỉ đạo với quyết tâm cao. Kết quả năm 2012, PCBG đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh điện năng Tổng Công ty giao.
       Năm 2012, PCBG tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho công tác chống quá tải lưới điện và cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn nhằm đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao chất lượng điện, giảm tổn thất điện năng. Tổng số dự án đầu tư xây dựng năm 2012 là 69 dự án với kế hoạch vốn là 49 tỷ đồng (chưa kể dự án RE2 mở rộng với vốn đầu tư 45 tỷ đồng). Công tác đầu tư xây dựng phải triển khai thực hiện khối lượng công việc rất lớn, nhiều hạng mục, yêu cầu tiến độ công việc cấp bách. Công tác đầu tư xây dựng đã có nhiều cố gắng, nhìn chung các dự án triển khai đều phát huy hiệu quả, cải thiện tình hình cấp điện cho khách hàng. Đặc biệt năm 2012 PCBG đã thực hiện khởi công dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Bắc Giang vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức" với tổng mức đầu tư 455 tỷ đồng. Công ty tiếp tục ưu tiên nguồn vốn sửa chữa lớn cho công tác sửa chữa LĐHANT, đã lập và triển khai thực hiện 25/25 danh mục sửa chữa lớn, với tổng số vốn là 15 tỷ đồng. Ngoài ra các đơn vị đã lập và thực hiện hàng trăm phương án sửa chữa thường xuyên, với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Công tác tài chính vật tư năm 2012 có nhiều cố gắng, đã đáp ứng kịp thời vật tư thiết bị, tiền vốn cho sản xuất kinh doanh và các khoản thu nhập, chế độ chính sách lương, thưởng của CBCNV...
       Để lãnh đạo hoạt động được đồng bộ, thống nhất, đảm bảo hiệu quả cao, ngay từ đầu năm, Công ty đã lập kế hoạch công tác thanh kiểm tra và triển khai đến các đơn vị tổ chức thực hiện. Trọng tâm công tác kiểm tra tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng, công tác kinh doanh bán điện, kiểm tra sử dụng điện, công tác tài chính vật tư,... Qua kiểm tra đã nhắc nhở, uốn nắn kịp thời các thiếu sót, tồn tại, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật nhà nước, nội quy, quy định của ngành; không phát có tiêu cực, tham nhũng xẩy ra. Năm 2012 Công ty không có đơn thư tố cáo, công ty đã tiếp nhận: 06 đơn thư khiếu nại. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết đúng theo trình tự quy định, không để tồn đọng và khiếu nại, tố cáo kéo dài.
       Với những thành công trên, Công ty đã góp phần quan trọng giúp ổn định điện phục vụ sản xuất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2012./.

                                                                                                                                Lạng Thương

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1731

Số lượt truy cập: 4748325