Đảng bộ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức học Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XIII) và tổng kết năm 2022

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Ngày 28.12.2022, Đảng uỷ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Đảng uỷ mở rộng nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XIII) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Phú, Bí thư Đảng uỷ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp uỷ viên, các đồng chí đảng viên Đảng bộ Hiệp hội đã được đồng chí Nguyễn Minh Chiến, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh truyền đạt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XIII). Qua học tập, nghiên cứu Nghị quyết, giúp các đảng viên nhận thức đầy đủ hơn những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau học tập, Đảng uỷ chỉ đạo các đồng chí bí thư các chi bộ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6  Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để các đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết trên, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong tổ chức thực hiện.
Đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2022 trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, lạm phát gia tăng, giá dầu cao, giá nguyên phụ liệu đầu vào cho sản xuất tăng lên từng ngày. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục kéo dài đã tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Vượt qua những khó khăn, các chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chủ động đổi mới, sáng tạo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt.
Đảng bộ Hiệp hội có 13 chi bộ trực thuộc với 137 đảng viên. Các chi bộ trong doanh nghiệp kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm: Doanh nghiệp nhà nước, các chi nhánh ngân hàng, các doanh nghiệp tư nhân và Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Với quyết tâm cao, Đảng uỷ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bám sát thực tiễn, thường xuyên phối hợp lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Các chi bộ đã phát động 32 phong trào thi đua, các phong trào đạt hiệu quả như: Phong trào củng cố, phát triển hệ thống các kênh tiêu thụ hàng hóa của chi bộ Công ty cổ phần Sách giáo khoa và Thiết bị trường học; phong trào phấn đấu tăng trưởng dư nợ của chi bộ Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Bắc Giang; phong trào thi đua cán bộ tín dụng giỏi, cán bộ huy động vốn giỏi của chi bộ Ngân hàng HDBank, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Các đơn vị đã có 11 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp trên 1 tỷ đồng. 
Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Đảng bộ đạt kết quả tích cực, nhiều đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu, đảm bảo nộp ngân sách Nhà nước và việc làm, đời sống và thu nhập cho người lao động. Tổng doanh thu năm 2022 ước đạt 900 tỷ đồng; nộp ngân sách ước đạt 65 tỷ đồng; lợi nhuân ước đạt 120 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/tháng. Đối với hệ thống ngân hàng: Tổng vốn huy động ước đạt 4.505 tỷ, dư nợ tín dụng ước đạt 3.676 tỷ, tổng nguồn vốn 5.318 tỷ đồng, tổng dư nợ 4.770 tỷ đồng.
Đảng bộ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác. Việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai đầy đủ, kịp thời. Duy trì và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đảng viên đã đăng ký và thực hiện 115 việc làm tốt của cá nhân, 15 việc làm tốt của tập thể. Phát huy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của đảng viên, các chi bộ cùng lãnh đạo doanh nghiệp đã phát động ủng hộ nhân đạo, từ thiện với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới được Đảng uỷ chú trọng, ngay từ đầu năm Đảng ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú. Đã cử 7 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 16 đảng viên dự bị học lớp bồi dưỡng đảng viên mới do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức. Nhằm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cổ vũ, giáo dục, động viên các đảng viên hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác và kết nạp Đảng tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh K9, Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội, tuyên dương khen thưởng 11 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết nạp 12 quần chúng ưu tú vào Đảng.
Thực hiện kế hoạch đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đảng ủy đã chỉ đạo 12/12 chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 đảm bảo nội dung, tiến độ quy định. Sau đại hội, các chi bộ đã quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động và đổi mới sinh hoạt chi bộ, nội dung và hình thức sinh hoạt linh hoạt theo đặc thù của từng đơn vị. Năm 2022, Đảng uỷ lãnh đạo thực hiện nghiêm túc và hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Nội dung kiểm tra, giám sát trọng tâm là việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng doanh nghiệp và đoàn thể vững mạnh; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên...
Năm 2023, Đảng uỷ xác định tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và nội dung hoạt động, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Quán triệt đầy đủ chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đảng viên. Thường xuyên duy trì việc phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Kết nạp ít nhất 10 đảng viên mới. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

Tại hội nghị tổng kết, Đảng uỷ đã tặng Giấy khen cho 02 chi bộ và 18 đảng viên hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2022.

Văn Thắng
 

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1970

Số lượt truy cập: 4810775