Đảng bộ CTCP May Bắc Giang tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Sáng ngày 26/6, Đảng bộ CTCP May Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thế Hội - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tới dự và trực tiếp phổ biến các nội dung của Nghị quyết. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty và 234 (bằng 97,5%) đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 Đ/c Nguyễn Thế Hội, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu với hội nghị

Tại hội nghị, các đảng viên được nghiên cứu 05 chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng ủy quán triệt 100% đảng viên dự học phải viết thu hoạch cá nhân. Việc viết thu hoạch tập trung trình bày nhận thức cá nhân về thực trạng, điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Đại hội XII, từ đó liên hệ, vận dụng vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân mỗi đồng chí đảng viên, làm cơ sở xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết./.

                                      Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:3539

Số lượt truy cập: 4821545