Các doanh nghiệp Các doanh nghiệp

Ngày đăng: 29/07/2010
Công ty c? ph?n Xây d?ng s? 1 B?c Giang nguyên là doanh nghi?p Nhà n??c, ???c thành l?p t? tháng 4/1979 trên c? s? sáp nh?p m?t s? ??n v? cùng ngành. N?m 1997, sau khi chia tách t?nh Hà B?c Công... Xem tiếp
Ngày đăng: 29/07/2010
Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Bắc Giang nguyên là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập từ tháng 4/1979 trên cơ sở sáp nhập một số đơn vị cùng ngành. Năm 1997, sau khi chia tách tỉnh Hà Bắc Công... Xem tiếp
Ngày đăng: 22/07/2010
1. Bưu điện tỉnh Bắc Giang - Trụ sở: Số 151, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang - Điện thoại: (0240) 3.844.073 - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc: Trần Quý Thanh - Ngành... Xem tiếp

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1286

Số lượt truy cập: 3877181