Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày 18-5, Văn phòng T.Ư Đảng có Công văn số 731-CV/VPTW gửi các cơ quan thông tấn, báo chí về việc công bố Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và...

Nhiều tấm gương sáng CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB Khối 487, Nghị quyết Đại hội Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã xác định nhiệm vụ tổng quát của Hội là tập hợp đoàn kết, giáo dục CCB trong cơ quan, doanh nghiệp giữ gìn và...

Bông hoa sáng kiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hơn 25 năm công tác tại Viễn Thông Bắc Giang, tình yêu, sự đam mê với nghề và khát vọng về những ý tưởng tiên phong, sáng tạo đổi mới vẫn luôn dạt dào. Với trách nhiệm là Trưởng phòng, đồng chí luôn thực hành nói đi đôi với làm, luôn gương mẫu, đặt...

Đảng bộ Agribank tỉnh Bắc Giang điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ cấp trên, Đảng uỷ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang (Agribank) đã lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo chính...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh

(TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ then chốt có vị trí đặc biệt quan trọng. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào...

Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác

(TG) - Để xây dựng Đảng, theo Hồ Chí Minh, cũng như mọi công việc khác, “thực hành dân chủ rộng rãi” là phương thuốc để phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh và loại trừ những kẻ thoái hóa, biến chất...

Cán bộ trước hết "phải làm mực thước cho người ta bắt chước"

(TG)- Cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng phải nêu gương về đạo đức cách mạng, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh...

Hội nghị thông tin chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và những thành tựu nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Sáng 21/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và những thành tựu nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những hoạt động...

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(TG)-Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương. I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI, NỘI DUNG, GIÁ TRỊ CỦA DI CHÚC1. Hoàn cảnh ra đời-Năm 1965...

Doanh nhân trẻ một lòng theo Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc lấy tấm gương các anh hùng liệt sĩ, người tốt việc tốt để tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo quần chúng nhân dân. Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và kiến thiết đất nước, Người cho rằng,...

Trang

Đăng kí nhận Gương điển hình tiên tiến