Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 09/2023

>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 09/2023   Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 09 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền...

Công văn triệu tập học viên lớp đảng viên mới tháng 8 năm 2023

>> Công văn triệu tập>> Danh sách học viên   Thực hiện Quyết định 2092-QĐ/ĐUK, ngày 04/08/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh về việc mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 08 năm 2023. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối có...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 08/2023

>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 08/2023   Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 08 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền...

Chương trình công tác tháng 8 năm 2023

>>Chương trình số 48-CTr/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối. Ngày 24/7/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 8 năm 2023; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ cơ sở biết...

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động tập trung ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão

>> Công điện Thực hiện Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 17/07/2023 của CHủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão. Ban Biên tập đăng tải nội dung công điện để các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền, triển...

Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

>> Công văn số 657 của Đảng ủy Khối>> Thể lệ cuộc thi Thực hiện Công văn số 1088-CV/BTGTU ngày 11/07/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng...

Triển khai tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

>> Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Thực hiện Công văn số 1086-CV/BTGTU ngày 11/07/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ban Biên tập đăng tải nội dung tuyên...

Thông tin tổng hợp của BTG ĐUK số tháng 7 năm 2023

>> Thông tin tổng hợp của BTG ĐUK số tháng 07 năm 2023   Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 07 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên...

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2023

>>Hướng dẫn số 13-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 03/7/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 13-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền quý III năm 2023. Ban Biên tập Trang Website Đảng bộ Khối...

Chương trình công tác tháng 7 năm 2023

>>Chương trình số 47-CTr/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối. Ngày 22/6/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 7 năm 2023; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ cơ sở biết...

Trang

Đăng kí nhận Văn bản đảng ủy khối